Wettelijke vermeldingen

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden voor de website https://select.actiris.brussels / https://select.actiris.be

Actiris engageert zich om het de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation of AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) te respecteren, die van kracht gaat op 25 mei 2018.

Actiris besteed veel zorg aan de verbetering van zijn website en kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door andere gebruikers op de website wordt geplaatst, met name de inhoud van cv’s en werkaanbiedingen.

Actiris kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als blijkt dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig zou zijn. Actiris kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die gebruikers mogelijk zouden kunnen ondervinden door een verkeerde interpretatie of het gebruik, door de gebruikers zelf of door een derde, van gegevens en bestanden op deze site.

De gebruikers zijn zich ervan bewust dat de informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder dat ze hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht.

Actiris behoudt zich het recht voor om zijn diensten, ongeacht de reden, te wijzigen of te onderbreken. Actiris behoudt zich eveneens het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden eenzijdig te veranderen. Indien de gebruikers over eventuele wijzigingen willen worden ingelicht, raden wij hen aan om de voorwaarden regelmatig te herlezen.

De gebruikers verbinden zich ertoe gegevens in te voeren die correct, exact, wettelijk en overeenkomstig het goed zedelijk gedrag zijn.

Actiris kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die de gebruikers raadplegen met behulp van een link op deze website.

Het intellectuele eigendomsrecht m.b.t. deze website behoort exclusief toe aan Actiris. De informatie op deze website mag worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Het logo van Actiris, van bepaalde diensten van Actiris of van zijn partners zijn gedeponeerde merken en mogen niet worden gebruikt of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actiris.

Actiris geeft de gebruikers van deze site de toestemming om de informatie van de site te kopiëren, af te drukken en door te geven voor informatieve doeleinden, met uitzondering van elk commercieel gebruik. Dit verbod geldt voor alle landen.

De inhoud van deze site mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden die een openbare schennis van de goede zeden zijn of die de bedoeling hebben de reputatie van Actiris of van derden te schaden.

De gebruikers voorkomen dat ze door een onvoorzichtig gebruik van de website of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doen aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengen, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de website veroorzaken, of bijdragen aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan deze site of aan derden.

Actiris engageert zich om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beheren volgens de GDPR-richtlijnen, ter bescherming van persoonlijke data. De gegevens op de website, waaronder online cv’s, kunnen enkel gebruikt worden door de werkgevers en werkzoekenden in het kader van de vooropgestelde doeleinden, namelijk de werkaanbieding of zoektocht naar werk.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de databanken beheerd door Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel. Deze databanken dienen om de arbeidsmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo optimaal mogelijk te beheren, door werkzoekenden en werkgevers samen te brengen en door op basis van statistieken de evolutie van de arbeidsmarkt te analyseren. Conform de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation), ter bescherming van persoonlijke data, hebben de gebruikers het recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van hun gegevens.

De Data Protection Officer (DPO) is een contactpersoon voor de toepassing van de GDPR-regelgeving. De persoon is per mail bereikbaar op volgend adres: DPO@actiris.be (met ‘GDPR’ als onderwerp).

De werkgevers die zich op deze website inschrijven, aanvaarden dat hun gegevens na hun akkoord aan de werkzoekenden worden bezorgd, ongeacht of zij aan het gezocht profiel voldoen. Zij geven Actiris toestemming om de gegevens die ze invoeren te behandelen.