Premies

Korting eerste aanwervingen

Dankzij de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen” krijg je verminderingen van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste zes werknemers.

In het kort

 • Het gaat om een vermindering van de werkgeversbijdragen die jou wordt toegekend wanneer je de eerste zes werknemers aanwerft.
 • Indien je tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, betaal je voor onbepaalde tijd geen basiswerkgeversbijdragen meer. Bovendien is de vermindering uitgebreid tot de 6de werknemer (de voorafgaande verminderingen van de eerste tot de vijfde werknemer worden overgeheveld naar de tweede tot de zesde werknemer).

Voorwaarden ?

Voor jou

 • Je hebt recht op deze maatregel indien je een werkgever uit de privésector bent, die voor de eerste maal personeel aanwerft of die na de eerste of de tweede werknemer bijkomend personeel in dienst neemt.
 • Je hebt nog nooit RSZ-bijdragen betaald of je hebt sinds minstens 4 opeenvolgende trimesters vóór de aanwerving van de eerste werknemer geen bijdragen betaald.
 • Als er sprake is van een 'vervanging' binnen een technisch bedrijfseenheid voor een bepaalde periode, dan kan het voordeel niet worden toegepast. 
 • Een nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen die in de laatste 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid was tewerkgesteld.

Voor de kandidaat

 • De werknemer moet aan geen enkele bijzondere voorwaarde voldoen.
 • Alle soorten arbeidsovereenkomsten komen in aanmerking: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, uitzendwerk enz.
 • Bepaalde categorieën werknemers worden evenwel nooit voor deze maatregel in aanmerking genomen, bijvoorbeeld leerlingen, gelegenheidswerknemers, dienstbodes, jobstudenten enz.
   

Praktisch!

Er worden geen formaliteiten gevraagd. Enkel de RSZ-aangifte moet worden ingevuld waarbij je vermeldt voor welke kwartalen en voor welke werknemers je de vermindering aanvraagt.

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
02 505 79 15
Van maandag tot vrijdag tussen
8:30-12:30 en 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen