Premies

Korting 57+

Laat je bedrijf gebruikmaken van de ervaring en de kennis van een ervaren medewerker en geniet daarbij van belastingvermindering!

In het kort

  • Het doel van deze reductie voor de doelgroep “oudere werknemers” is om meer 57+’ers aan het werk te zetten en aan het werk te houden.
€1000
per trimester: dat is de maximale korting op werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid die je kan ontvangen.

Voorwaarden ?

Voor jou

  • De vestigingseenheid is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Deze korting geldt voornamelijk voor de privésector, uitgezonderd bepaalde paritaire comités (bv. 319.01, 319.02, 327 et 329).

Voor de medewerker

  • De medewerker is tussen de 57 en 64 jaar oud.
  • Zijn of haar bruto trimestrieel inkomen is lager dan of gelijk aan 10.924,20 euro (op 01/04/2020).
  • De medewerker valt onder alle socialezekerheidsregelingen en behoort tot categorie 1 in het kader van structurele kortingen (uitgesloten: sociale maribel en beschutte werkplaatsen).
  • Zowel medewerkers die je in dienst neemt (en de juiste leeftijd hebben bereikt) als medewerkers die al in dienst waren, komen in aanmerking.

Praktisch!

  • Laat je DmfA (Multifunctionele aangifte/RSZ) weten op welke korting je per medewerker en per beroep recht hebt.

 

Documenten om te downloaden

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
02 505 79 15
Van maandag tot vrijdag tussen
8:30-12:30 en 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen