Premies

Geco

Ben je een instelling van openbaar nut, een vzw of een niet-commerciële onderneming en wil je graag iemand nieuw aanwerven? Met de geco-overeenkomst (gesubsidieerde contractuelen) is dat mogelijk! Je krijgt hiervoor ook financiële steun.

In het kort

 • Actiris biedt financiële steun, bekostigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan instellingen van openbaar nut, vzw’s en ondernemingen die werkzoekenden willen aanwerven of mensen die recht hebben op sociale integratie of sociale hulp.
 • Het jaarlijkse bedrag voor de premie is vastgelegd op 5035 per geco voor een voltijdse job.
 • De Brusselse regering kan de premie ook nog wat hoger leggen. Om deze verhoogde premie te ontvangen, moet je:
 • met de geco een contract van onbepaalde duur afsluiten.
 • de geco extra competenties laten verwerven om zijn positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.
 • Je geniet van een gedeeltelijke vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.
 • De medewerkers die door deze maatregel werden aangeworven worden geco’s genoemd.
€5035

per jaar is het bedrag dat werd vastgelegd voor een geco die voltijds werd aangeworven.

Voorwaarden ?

Voor jou

 • De activiteit moet plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De activiteit moet zich afspelen in een niet-commerciële sector. Je vindt een overzicht terug met alle activiteiten in de infofiche ‘Geco’ (documenten om te downloaden onderaan).
 • Het aanwerven van een geco mag geen aanleiding zijn om andere medewerkers te ontslaan.
 • Een geco mag zowel voor een contract van bepaalde als onbepaalde duur aangeworven worden.

Voor de kandidaat

 • Volgende kandidaten komen in aanmerking voor een geco-overeenkomst:
  1. Onbezette werkzoekenden die, op het moment van aanwerving, ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris en die een bewijs kunnen voorleggen van hun inschrijving als onbezette werkzoekende, voor minstens 6 maanden, bij een openbare dienst die deel uitmaakt van de Europese economische zone in het jaar voorafgaand aan hun aanwerving.
  2. Werkzoekenden die op het moment van hun aanwerving recht hebben op sociale integratie of sociale hulp en die bovendien gedurende minstens 6 maanden een integratie-inkomen of sociale hulp hebben ontvangen in het jaar voorafgaand aan hun aanwerving.
  3. Volledig vergoede werklozen of werkzoekenden die recht hebben op sociale integratie en die voldoen aan bepaalde specifieke voorwaarden die je vindt in de infofiche ‘Geco’ (documenten om te downloaden onderaan).
  4. Hij/zij moet over de nodige professionele ervaring beschikken voor de functie of moet het juiste diploma, brevet of certificaat hebben behaald voor de functie zoals beschreven staat in de functieomschrijving.
  5. Gezien de structuur van de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorrang gegeven aan werkzoekenden in het Gewest.

Praktisch!

 • Voor specifieke vragen omtrent de geco-maatregel stuur je best een mailtje naar frontline@actiris.be.
 • Je kan ook steeds hulp inroepen van je consultant van Select Actiris, die je met veel plezier door de verschillende stappen leidt.
Documenten om te downloaden

Infofiche Geco

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
02 505 79 15
Van maandag tot vrijdag tussen
8:30-12:30 en 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen