Premies

DSP

Het doorstromingsprogramma (DSP) is een financieel hulpmiddel waarmee je in de openbare sector een kans kan geven aan werklozen die een uitkering krijgen of aan personen die een integratie-uitkering ontvangen of van een sociale maatregel genieten.

In het kort

 • De ONEM betaalt een deel van het nettoloon van de werknemer in de vorm van een integratieuitkering. Dit wordt meteen aan de werknemer overgedragen door de ONEM.
 • Je geniet van kortingen op werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.

Voorwaarden ?

Voor jou

 • Om te genieten van deze maatregel moet je een instelling van openbaar nut, een organisatie zonder winstbejag of een nietcommerciële organisatie zijn. Je vindt de volledige lijst terug in de infofiche ‘DSP’ (zie ‘documenten om te downloaden’ onderaan).
 • De activiteiten die de werknemer voor zijn rekening neemt moeten beantwoorden aan de noden en het collectieve belang van de onderneming. Dit zijn activiteiten die onvoldoende of niet worden ingevuld door de huidige werknemers.
 • De duur van de opdracht mag maximaal 24 maanden duren of 36 maanden, als de werknemer geniet van PWAvrijstelling of als de werknemer woont in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad.

Voor de kandidaat

Op het moment van de aanwerving moet hij:

 • een uitkeringsgerechtigde werkloze zijn.
 • maximum 25 jaar oud zijn en mag hij geen diploma, getuigschrift of attest van het hoger secundair onderwijs behaald hebben. Hij moet een werkloosheidsuitkering ontvangen en negen maanden ononderbroken werkloos zijn.
 • minstens 12 maanden lang ononderbroken een inschakelingsuitkering ontvangen hebben.
 • minstens 24 maanden lang ononderbroken een werklosheidsuitkering ontvangen hebben.

Tijdens de opdracht:

 • wordt hij aangeworven met een voltijds of deeltijds arbeidscontract. Hij heeft recht op een normaal salaris (conform de sector en de functie).
 • hoeft hij, tijdens zijn opdracht, niet meer ingeschreven te zijn als werkzoekende, niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en niet langer in het bezit zijn van een controlekaart voor werkzoekenden.

 

Praktisch!

 • Neem contact op met een consultant van Select Actiris die je doorheen de volgende stappen begeleidt.

Documenten om te downloaden

Infofiche DSP

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
Van maandag tot vrijdag tussen
8:30-12:30 et 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen