Opleidingen

Beroepsinlevingsstage

Ontvang een stagiair in je onderneming. Daardoor kan een werkzoekende een professionele sector ontdekken. Voor jou wordt het trouwens ook een verrijkende ervaring en vaak krijg je er een gouden helpende hand bij. De beroepsinlevingsstage (BIS) legt die samenwerking vast.

In het kort

 • Je ontvangt een werkzoekende voor een stage.
 • De samenwerking wordt ook ondertekend.
 • Beperkte kosten voor jou :

  het barema voor een bedrijfsstage is vastgelegd (> 21 jaar = €796,91, schaal op 01.01.2019, deze is indexeerbaar).

Voorwaarden ?

Voor jou

 • Elke werkgever uit zowel de profitsector als de non-profitsector kan een BIS afsluiten. 

Voor de kandidaat

 • Iedereen zich met jouw hulp wil vormen.  
 • Ook mogelijk voor buitenlandse stagiairs (buiten de EER of Zwitserland) met een werkvergunning.
 • Voor werklozen die een vergoeding ontvangen, moet de stagiair voor het begin van de stage een aanvraag tot ontheffing indienen bij Actiris.  

Praktisch!

De overeenkomst moet verplicht melding maken van :

 • De identiteit van de partijen 
 • De plaats van uitvoering
 • Het doel en de duur
 • Het dag- en weekschema. Hierbij is het belangrijk te weten dat een weekschema niet korter mag zijn dan dat van een halftijdse  
 • De afgesproken vergoeding of de wijze en basis van bepaling. Het minimum werd vastgelegd volgens de schaal die van toepassing is op bedrijfsstagiaires (wet van 19 juli 1983)
 • De wijze waarop een BIS kan worden beëindigd

Hier hoort ook nog een opleidingsplan bij. Dit maakt deel uit van de overeenkomst van de beroepsinlevingsstage. Het opleidingsplan zal worden bekeken en goedgekeurd door de bevoegde instanties (Bruxelles Formation of VDAB), afhankelijk van de taal van de stagiair.

Documenten om te downloaden

Informatiefiche beroepsinlevingsstage

CONTACTEER SELECT ACTIRIS

Bel ons
02 505 79 15
Van maandag tot vrijdag tussen
8:30-12:30 en 13:30-16:30
Laat je gegevens achter

We nemen opnieuw contact met je op binnen 48 uur.

Contact

Andere oplossingen